ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات

در صورت نقص کیفی در ارائه سرویس و داشتن هرگونه پیشنهاد و انتقاد درخواست های خود را به این واحد ارسال نمایید.

 واحد رسیدگی به امور کاربران

در صورت مشکل در پنل کاربری خود به این واحد تیکت ارسال نماید.

 ارتباط با ما

واحد ارتباط با ما