سرور اختصاصی ایران

ارائه سرور های اختصاصی مدیریت شده در ایران

سرور اختصاصی ایران - پلن یک

مشخصات سرور
پردازنده ۱x intel Xeon E۳ - ۱۲۲۰
رم 8GB
هارد ۲x۲ TB SATA ۷.۲K
پورت 1 گیگابایت
ای پی 8 عدد
جهت مشاوره و راهنمایی تماس بگیرید.

سرور اختصاصی ایران - پلن دوم

مشخصات سرور
پردازنده ۲x intel Xeon X۵۶۵۰
رم ۳۲GB
هارد ۲x۱.۲TB SAS ۱۰k
پورت 1 گیگابایت
ای پی 8 عدد
جهت مشاوره و راهنمایی تماس بگیرید.

سرور اختصاصی ایران - پلن سوم

مشخصات سرور
پردازنده ۲x intel Xeon E۵ - ۲۶۵۰
رم ۳۲GB
هارد ۲x۱.۲TB SAS ۱۰K
پورت 1 گیگابایت
ای پی 8 عدد
جهت مشاوره و راهنمایی تماس بگیرید.

سرور اختصاصی ایران - پلن چهارم

مشخصات سرور
پردازنده ۲x intel Xeon E۵ - ۲۶۸۰
رم 64GB
هارد ۲x۲ TB SATA ۷.۲K
پورت 10 گیگابایت
ای پی 8 عدد
جهت مشاوره و راهنمایی تماس بگیرید.